Δημοσιεύθηκε την

pH και αγωγιμότητα – Γιατί τα μετράμε;

Γιατί τα μετράμε; Που και πως τα μετράμε;
Ένα τεχνικό φυλλάδιο από την Hanna Instruments. Διαβάστε το φυλλάδιο εδώ.