Δημοσιεύθηκε την

pH και αγωγιμότητα – Γιατί τα μετράμε;

Γιατί τα μετράμε; Που και πως τα μετράμε;
Ένα τεχνικό φυλλάδιο από την Hanna Instruments.

Η μέτρηση του pH στο έδαφος.

Το pH είναι ένας ακριβής δείκτης της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του εδάφους, του νερού άρδευσης και των θρεπτικών συστατικών.

Οφέλη ελέγχου του σωστού επιπέδου pH

• Βελτιώνει την απόδοση των καλλιεργειών

• Βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των κύριων θρεπτικών συστατικών

• Βελτιώνεται δομή του εδάφους

• Βελτιώνει τη διάσπαση της οργανικής ύλης

• Γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση στα θρεπτικά συστατικά και κατά συνέπεια έχουμε και οικονομικά οφέλη

Επιπτώσεις αν το χώμα μας είναι πολύ όξινο ή αλκαλικό:

Διαβάστε περισσότερα εδώ.