αναλογικό θερμόμετρο μέγιστης-ελάχιστης θερμοκρασίας (MIN-MAX) P00426-170756-thermometro-MIN-MAX-MAXIMA-MINIMA[geosimio.gr]c

αναλογικό θερμόμετρο μέγιστης-ελάχιστης θερμοκρασίας (MIN-MAX)

Κλασικό, αναλογικό θερμόμετρο που καταγράφει τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία στο χώρο, για το διάστημα που επιθυμούμε. Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι ενδείξεις επανέρχονται στην τρέχουσα θερμοκρασία. Πολύ απλό στη χρήση, αλλά και πολύ σημαντικό εργαλείο για τον καλλιεργητή και όχι μόνο.