οργανικός υγρός βιοδιεγέρτης – NATURE’S CHOICE FULVIC+ – 17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)- 500ml

οργανικός υγρός βιοδιεγέρτης - NATURE'S CHOICE FULVIC+ - 17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)- 500ml

Υγρός οργανικός βιοδιεγέρτης – 17% φουλβικά οξέα
Το Nature’s Choice Fulvic+ είναι μία πολύτιμη προσθήκη στο τυπικό πρόγραμμα λίπανσης που ακολουθείτε. Με τη χρήση ΝPK λιπασμάτων εξασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Το Nature’s Choice Fulvic+ ενισχύει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων, τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών και την ισορροπημένη λειτουργία του εδάφους. Τα φουλβικά οξέα είναι μικρές οργανικές ενώσεις, που υπάρχουν φυσικά στο
έδαφος και παίζουν ουσιαστική λειτουργία στην ποιότητα του εδάφους. Μαζί με τα χουμικά οξέα αποτελούν την ομάδα των χουμικών ουσιών. Τα φουλβικά οξέα είναι ευδιάλυτα στο νερό και δρουν απευθείας στα φυτά διεγείροντας βασικές διεργασίες τους και βελτιώνουν συνολικά τη λειτουργία τους.
Αυτός ο βιοδιεγέρτης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με στάγδην όσο και διαφυλλική εφαρμογή. Επίσης το Fulvic+, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα αγροχημικά, όπως εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα, βελτιώνοντας τη δράση των παραπάνω προϊόντων

Το Fulvic+ αποδίδει ακόμα καλύτερα και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υγρά λιπάσματα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των διαφυλλικών λιπασμάτων, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης εγκαυμάτων στα φύλλα λόγω της ρυθμιστικής του ικανότητας.

Οι εφαρμογές του εδάφους δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και η δραστηριότητα του εδάφους είναι χαμηλή. Σε αυτήν την κατάσταση η παρουσία φυσικών φουλβικών και χουμικών οξέων θα εμφανιστεί μειωμένη, και αυτό αναπληρώνεται από το Fulvic+. Αυτές οι εφαρμογές στο έδαφος θα διεγείρουν τη δραστηριότητα της ζωής στο έδαφος και τις διαδικασίες οικοδόμησης χούμου. Επίσης το Fulvic+, αποδεσμεύει και χηλικοποιεί στοιχεία του εδάφους όπως ο φώσφορος(P) και ο σίδηρος(Fe) και σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος(Zn) και το μαγγάνιο(Mn).

• 100% φυσικό προϊόν – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
• Καμία έκπλυση πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων
• Αυξημένη αντίσταση σε αβιοτικό στρες
• Παρέχει αναπτυγμένο και συμπαγές ριζικό σύστημα
• Βελτιώνει τη ριζόσφαιρα
• Ενισχύει το χρώμα των φυτών
• Άοσμο προϊόν