καρφί στήριξης για ύφασμα εδαφοκάλυψης – ATSU20+

καρφί στήριξης για ύφασμα εδαφοκάλυψης - ATSU20+

Καρφί για στερέωση αγροϋφασμάτων, αντιπαγετικών πανιών, φιλμ και υφασμάτων εδαφοκάλυψης στο έδαφος.
Ιδανικό για στήριξη σε πλαγιές και σημεία εκτεθειμένα σε άνεμο.