Δημοσιεύθηκε την

Λίγα λόγια για το κλάδεμα

Το κλάδεμα αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες διαδικασίες στη δενδροκομία. Στόχοι αυτής της καλλιεργητικής εργασίας είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας, η ισχυροποίηση του σκελετού, η επίτευξη όσο το δυνατό σταθερής παραγωγής κάθε χρονιά, η διατήρηση της καλής υγείας του δέντρου με αποφυγή ασθενειών και εντομολογικών προσβολών, η ανανέωση αδύνατων ή γηρασμένων δέντρων, και η εξασφάλιση επαρκούς αερισμού και φωτισμού.
Πρώτα από όλα όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως δεν υπάρχει μόνο ένα κλάδεμα. Τα βασικά είδη είναι το κλάδεμα σχήματος και το κλάδεμα καρποφορίας.

Κλάδεμα σχήματος
Γίνεται κυρίως στα νεαρά φυτά ώστε να δώσουμε το επιθυμητό σχήμα, να ισχυροποιήσουμε τη δομή του σκελετού τους και ακόμα να διευκολύνουμε άλλες καλλιεργητικές εργασίες.

Τα δέντρα διαμορφώνονται σε διάφορα σχήματα και κυρίως στα ελεύθερα σχήματα(κύπελλο, κυπελλοπυραμίδα, σφαιρικό κ.α.) και στα σχήματα πυκνών φυτεύσεων(γραμμοειδές, παλαμοειδές, θαμνοειδές κ.α.)

Κλάδεμα καρποφορίας
Με αυτό επιδιώκεται η διατήρηση και η ανάπτυξη ενός κατάλληλου αριθμού καρποφόρων οργάνων, με στόχο την κανονική καρποφορία, με ικανοποιητική απόδοση σε ποσότητα και ποιότητα.

Το κλάδεμα στη νεαρή ηλικία παρατείνει τη νεανικότητα και γι’αυτό σε αυτή τη φάση εφαρμόζεται το κλάδεμα σχήματος. Όταν όμως πλέον το δέντρο μπει σε πλήρη καρποφορία, εφαρμόζεται το κλάδεμα καρποφορίας.  Έτσι πετυχαίνουμε την επιθυμητή ισορροπία βλάστησης και καρποφορίας και κατά συνέπεια καλύτερη παραγωγή. Στα γηρασμένα δέντρα με το κλάδεμα ανανεώνουμε τη βλάστηση και δημιουργούμε αρκετά νέα καρποφόρα όργανα.

Τα βασικά εργαλεία για το κλάδεμα είναι το κλαδευτήρι ή ψαλίδι κλαδέματος, το πριόνι χειρός, το αλυσοπρίονο(βενζίνης ή ηλεκτρικό) και για ορισμένες περιπτώσεις διάφορα δενδροκομικά μαχαίρια. Όλα τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών.
Ακόμα ένα χρήσιμο υλικό κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής εργασίας του κλαδέματος, αποτελούν και οι διάφορες πάστες προστασίας των τομών, ειδικά σε μεγάλες τομές ή και σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου προσβολών.

πάστα κλαδέματος
πάστα κλαδέματος

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μόνο μερικές βασικές γραμμές και υποδείξεις για μία πρώτη επαφή του ενδιαφερόμενου με το κλάδεμα. Για να προχωρήσει κανείς περισσότερο σε αυτό το κομμάτι των καλλιεργητικών εργασιών, καλό θα είναι να μελετήσει σχετικά βιβλία για το κλάδεμα, καθώς και βιβλία δενδροκομίας ανάλογα με τα είδη των δέντρων που τον ενδιαφέρουν και τα οποία θέλει να καλλιεργήσει.
Τέλος σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οδηγιών και των κανόνων του κλαδέματος, παίζει και η απόκτηση εμπειρίας στην πράξη.

Τί είναι αυτό λοιπόν που θα χρειαστείτε στο ξεκίνημά σας;
Για αρχή, βιβλία… και ένα καλό κλαδευτήρι.
Καλά κλαδέματα λοιπόν!